GLOBAL BUSINESS MONITOR 2019

Výzvy, příležitosti a investice mezi MSP v ČR

Global Business Monitor

Nový Global Business Monitor odhaluje již dva po sobě následující roky poznatky malých a středních podniků (MSP) z ČR.

Podle nejnovější studie Global Business Monitor vypracované mezinárodní finanční skupinou BIBBY Financial Services (BFS) a světovým lídrem v oblasti pojištění obchodních úvěrů Euler Hermes jsou pro malé podniky celosvětově největší hrozbou rostoucí náklady.

Zjištění výzkumu, která vychází z výsledků dotazování více než 2 300 malých a středních podniků z 13 zemí v Asii, Evropě a Severní Americe, ukazují, že dvě pětiny podniků (42 %) se domnívají, že rostoucí náklady a režie společnosti jsou jejich největší výzvou. Vládní regulace (36 %) a udržitelné cash-flow (32 %) byly také v roce 2019 mezi třemi nejčastěji citovanými tématy.

I přes obavy z dopadů globální nejistoty téměř polovina firem věří, že se jejich ekonomický růst v příštích 12 měsících zvýší a třetina se domnívá, že si zachová stávající úroveň.

Očekává se, že česká ekonomika v letošním roce poroste ve srovnání s předchozími roky poněkud pomalejším tempem – kolem 2,4 % a přibližně o 2,2 % v roce 2020, jelikož se na vlivu výhledů začínají podílet vnější faktory.

Od roku 2018 je hlavním stimulátorem růstu domácí poptávka, rychle se zvýšily významné soukromé investice a spotřeba domácností.

V první polovině roku 2019 zůstala spotřeba vysoká a je pravděpodobné, že bude i nadále hlavní hnací silou růstu, která bude těžit z rychlého růstu mezd, důchodu a ekonomické stability.

K růstu by měly v následujících dvou letech přispět také fixní investice a spotřeba vlády, i když v menším měřítku než v roce 2018.

Stáhněte si celý report

Global Business Monitor

Obchodní výzvy

Vládní regulace/legislativa (byrokracie) jsou v současnosti největší výzvou, které čelí české malé a střední podniky (51 %) a stejná prognóza je na příštích 12 měsíců

Pokud jde o řízení cash flow, včasné inkaso plateb od zákazníků zůstává nejproblematičtější oblastí podle 42 % respondentů, v porovnání s 47 % v roce 2017

Přibylo malých a středních podniků, které cítí, že nárůst úrokových sazeb bude mít určitý dopad na růst jejich podnikání v porovnání s obdobím před dvěma roky (38 % v roce 2019 oproti 26 % v roce 2017)

Výsledky průzkumu v ČR

Global Business Monitor

Obchodní příležitosti

Malé a střední podniky jsou optimistické ohledně možností růstu, 85 % tvrdí, že možnosti expanze existují a největší příležitost představují sociální sítě (17 %)

V roce 2017 byla největší šancí domácí expanze (13 %)

Více než třetina (35 %) se domnívá, že růst jejich podniku by podpořila nějaká forma externího strategického poradenství, které je v současnosti poskytováno jen velkým korporacím


vývozní

Ivestice

90 % malých a středních podniků plánuje v roce 2019 investovat do svého podniku. Hlavní oblastí investování by měly být současní zaměstnanci, ať už se jedná o školení či rozvoj jednotlivců (37 %)

Výsledky průzkumu v ČR

Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo