GLOBAL BUSINESS MONITOR 2019

Nezávislý mezinárodní průzkum mezi malými a středními podniky

Global Business Monitor

Nový Global Business Monitor odhaluje již tři po sobě následující roky poznatky malých a středních podniků (MSP) z celého světa.

V letošním průzkumu jsme se dotazovali celkem 2 300 MSP ze 13 zemí. Přinášíme výsledky z Kanady, USA, Irska, Velké Británie, Nizozemska, Belgie, Francie, Německa, Polska, České republiky, Slovenska, Hongkongu a Singapuru.

Zpráva představuje názory majitelů a pracovníků na manažerských pozicích s rozhodovací pravomocí v malých a středních podnicích v odvětví výroby, stavebnictví, velkoobchodu, dopravy a služeb.

Global Business Monitor shrnuje pohled na témata, jako je důvěra v podnikatelském prostředí, očekávání rozvoje a obchodu, pohled na ekonomiku, přístup k financím a obchodní příležitosti, příp. hrozby, včetně příčin možných problémů s firemním cashflow.

Stáhněte si souhrnnou zprávu pro Českou republiku a zjistěte, kde MSP vidí své největší příležitosti a výzvy pro nadcházející rok.

Stáhněte si celý report

Klíčové poznatky

Mezinárodní výhled

  • Celková důvěra MSP v místní trhy klesla od roku 2017 do roku 2019 z 54 % na 48 %
  • Jeden ze tří malých a středních podniků bojuje se svým cashflow
  • Více než dvě pětiny MSP mají potíže s včasným inkasem plateb od zákazníků

Data pro Českou republiku

  • Nařízení vlády a zvýšená byrokracie je v současné době největší výzvou pro MSP (51 %), což je také jejich největší výzva pro následujících 12 měsíců
  • Podíl malých a středních podniků v Česku, které mají pocit, že světová ekonomika má dobré výsledky, se od roku 2017 snížil téměř na polovinu (24 % v roce 2019 oproti 41 % v roce 2017)
  • Včasné inkaso plateb od zákazníků zůstává i nadále nejproblematičtější oblastí řízení cashflow (v roce 2019 označilo 42 % respondentů)

Je jasné, že si malé a střední podniky na celém světě zvykají na globální nejistotu a mnoho z nich bere věci do svých rukou, investuje do vzdělávání zaměstnanců a rozvoje firmy. DAVID POSTINGS, GLOBAL CHIEF EXECUTIVE, BIBBY FINANCIAL SERVICES

Global Business Monitor

Obchodní výzvy

Vládní regulace/legislativa (byrokracie) jsou v současnosti největší výzvou, které čelí české malé a střední podniky (51 %) a stejná prognóza je na příštích 12 měsíců

Pokud jde o řízení cash flow, včasné inkaso plateb od zákazníků zůstává nejproblematičtější oblastí podle 42 % respondentů, v porovnání s 47 % v roce 2017

Přibylo malých a středních podniků, které cítí, že nárůst úrokových sazeb bude mít určitý dopad na růst jejich podnikání v porovnání s obdobím před dvěma roky (38 % v roce 2019 oproti 26 % v roce 2017)

Výsledky průzkumu v ČR

Global Business Monitor

Obchodní příležitosti

Malé a střední podniky jsou optimistické ohledně možností růstu, 85 % tvrdí, že možnosti expanze existují a největší příležitost představují sociální sítě (17 %)

V roce 2017 byla největší šancí domácí expanze (13 %)

Více než třetina (35 %) se domnívá, že růst jejich podniku by podpořila nějaká forma externího strategického poradenství, které je v současnosti poskytováno jen velkým korporacím


vývozní

Ivestice

90 % malých a středních podniků plánuje v roce 2019 investovat do svého podniku. Hlavní oblastí investování by měly být současní zaměstnanci, ať už se jedná o školení či rozvoj jednotlivců (37 %)

Výsledky průzkumu v ČR

kancelář

Přístup k financím pro malé a střední podniky

Pokud jde o financování MSP, jedna ze tří dotázaných firem uvedla, že přístup malých a středních podniků k financování je vynikající/dobrý. Přibližně třetina ze všech oslovených malých a středních podniků v současné době používá externí financování pro své podnikání a plánování cashflow.


kancelář

Platební morálka

Výzkum ukazuje, že inkaso peněz od zákazníků zůstává velkým tématem pro mnoho malých a středních podniků, které chtějí zlepšit své cashflow. 31 % malých a středních podniků zažila v roce 2019 nedobytné pohledávky, což je pouze mírné zlepšení oproti roku 2017, kdy to bylo 35 %. Z těch, kteří tento rok bojovali s nedobytnými pohledávkami, 44 % uvedlo, že to ovlivnilo jejich růst a ziskovost.

Stáhněte si celý report

Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo