Britský den ve Středočeském kraji

Ve čtvrtek 22. 9. se zástupci Bibby Financial Services zúčastnili tzv. British days ve Středních Čechách, které tentokrát hostila Praha a krásný hotel Marriott. British days jsou akce pořádané Britskou obchodní komorou, jejichž záměrem je setkání zástupců malých a středních podniků.

Během této akce jsme měli možnost navštívit nejrůznější přednášky, které zahrnovaly představování firem až po zajímavou přednášku pojednávající o současné generaci Y a jejím vztahu k práci. Přestávky mezi bloky přednášek využívala většina hostů k doplnění sil něčím k zakousnutí a neformální diskuzí na různá témata.

Troufám si říci, že hřeb této události pro mnoho zúčastněných představoval večerní program. Všichni se sešli v příjemné restauraci v budově nově vystaveného Florentina. Samozřejmě ani zde nechybělo hojné občerstvení. Pokud Vás během dne zaujala nějaká přednáška, nyní byla chvíle, kdy jste si mohli popovídat s jejími tvůrci, dané téma prodiskutovat a vyměnit kontakty pro další spolupráci.

Tuto akci hodnotím velice pozitivně. Nejen, že Vám dává příležitost k navázání nových kontaktů, zároveň ale i prožít příjemný den. Atmosféra byla během celého dne uvolněná, tudíž i kdyby akce nebyla pro váš podnik přínosná, litovat návštěvy určitě nebudete ani tak.

7 října 2016


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo