Největší potenciál je v automotive sektoru

Obchodování s firmami z Německa má punc historické tradice. To spolu s jeho geografickou blízkostí, rozšířenou znalostí německého jazyka v Čechách pozitivně ovlivňuje stav i vývoj exportu do Německa, ale i importu z Německa,“ říká Petr Pištěk, obchodní ředitel Bibby Financial Services, která pomáhá českým exportérům při pronikání na zahraniční trhy. 

Které sektory ekonomiky jsou momentálně v Německu nejvíce „v kurzu“? Ve kterých segmentech německého trhu se skrývá podle vás největší potenciál pro české firmy, které by tu chtěly působit?

Podle analýz kolegů z Bibby Německo je stále největší potenciál pro české exportéry v automotive sektoru, v oblasti dodávek dílů pro automobilovou výrobu, a v sektoru domácího, tzv. bílého zboží – opět ve formě subdodávek. Zde je ale potřeba zmínit, že náš tuzemský automotive sektor naráží na své kapacitní možnosti, včetně nedostatku kvalifikované pracovní síly. Bez systémových změn ve vzdělávání se neobejdeme. 

Německo je stabilní ekonomika se stabilním právním řádem. Existují tu přesto podle vás nějaká rizika, na která si musí dát čeští exportéři pozor? Případně specifika, na která by při neznalosti místních podmínek mohli narazit?

Právě proto, že Německo má stabilní ekonomiku bez výraznějších výkyvů a stabilní právní řád, tak o to více se musí exportér zajímat, jaká pravidla bude muset při dodávce zboží nebo služeb dodržovat. Všechna porušení legislativy jsou v Německu patřičně sankcionována. I při exportu do Německa je třeba si opět dopředu odsouhlasit podmínky INCOTERMS, aby tuzemský exportér věděl, jaké přepravní a pojišťovací náklady ho v Německu čekají, a správně je zahrnul do koncové ceny zboží či služby. S pravděpodobným koncem intervencí ČNB v příštím roce by exportér měl myslet na kurzové zajištění a plánovat koncovou cenu včetně finančních nákladů s tím spojených.

Jak je to se splatností pohledávek v Německu?

Průměrná splatnost pohledávek v Německu je velmi krátká, činí jen 24 dní. U našich klientů se však pohybuje splatnost pohledávek na úrovni 30 až 60 dní, kdy lze také optimálně využít výhody factoringu. V některých sektorech je však splatnost delší, až do 90 dní.

Exportérům pomáháte s financováním formou exportního factoringu. Jak velký je zájem českých firem o tuto formu financování?

Poptávka po exportním factoringu dlouhodobě roste, tak jak roste i český export. Exportní factoring spolu s prověřením a pojištěním zahraničních odběratelů významně snižuje rizika pro exportéry. V exportním financování jsme vykázali meziroční růst o 25 %. Díky očekávanému zpřísnění na poskytování firemních úvěrů v bankách na konci roku očekávám obecně zvýšený růst zájmu o financování formou factoringu, včetně exportního.

Jak často zajišťujete exportní factoring právě pro české firmy vyvážející do Německa?

Německo je tradiční exportní destinace tuzemských firem a není překvapením, že export našich klientů do Německa má ze všech cílových zemí největší podíl. Výhodou pro naše klienty je i skutečnost, že Bibby působí také v Německu a jsme tak schopni zajistit začínajícím exportérům přes naše kolegy jednodušší vstup na německý trh.

Nakolik je factoring coby forma financování „doma“ v samotném Německu?

Factoring v Německu je stále spíše „popelkou“, protože německé firmy preferují dostupné bankovní úvěry. Aktuálně využívá factoring v Německu okolo 15 tisíc firem, nicméně tento trh soustavně roste a za posledních 10 let vzrostl na dvojnásobek. V poslední době je v Německu zajímavým trendem, že firmy nechtějí být při financování závislé jen na bankách a volí alternativnější formy financování včetně factoringu.

Článek vyšel v časopisu MontyRich 11/2016.

9 listopadu 2016


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo