Role factoringu ve financování dopravců

Mezinárodní kamionová doprava patří k nejrizikovějším a nejobtížnějším oborům podnikání. Poptávka po přepravních kapacitách je sice vysoká, stejně tak ale velká je konkurence. Tvrdý boj stlačil marže v odvětví na minimum, dopravce ohrožuje i nešvar pozdního proplácení faktur. Proti tomuto riziku však existuje zajištění v podobě factoringu. „Díky factoringu má dopravce okamžitý přístup k hotovosti tím, že na nás faktury postoupí a do 24 hodin dostává peníze na účet,“ vysvětluje obchodní ředitel firmy Bibby Financial Services Petr Pištěk.

Proč je factoring pro dopravce tou správnou volbou?

Právě dopravci jsou naším cílovým segmentem. V dopravě jsou totiž standardem dlouhé splatnosti faktur, ale naopak naftu a další náklady s dopravou spojené musí dopravci často hradit ihned. S využitím factoringu má dopravce možnost čerpat finanční prostředky ihned po vystavení faktury a nemusí čekat, až mu odběratel zaplatí. Díky okamžitému přístupu k hotovosti se zrychlí jeho peněžní toky a může tak navýšit roční obrat i zisk. Dalším velkým přínosem může být profinancování pohledávek v bezregresním režimu, kde na sebe factor přebírá riziko neuhrazení těchto pohledávek.

Jaké podmínky musí firma splnit, pokud chce využít vašich služeb?

Factoring je stále ještě často opomíjeným typem financování. Přitom řešení financování pohledávek formou factoringu je vhodné prakticky pro firmy všech velikostí, včetně těch začínajících. Podmínka financování je pouze jediná, že musí být alespoň jednoho stabilního a bonitního odběratele.

V dopravě obecně není vysoká maržovost, vyplatí se jim factoring?

Určitě nejen vyplatí, ale pomůže i ve stabilizaci a rozvoji podnikání. Nejde jen o okamžitý přístup k hotovosti. Factoringová společnost na sebe přebírá také veškerou správu postoupených pohledávek. Firmám tak odpadá starost s urgencí odběratelů o zaplacení pohledávek. Nepřímo se zlepšuje i platební disciplína odběratelů, pokud urgence a vymáhání provádí za klienta factoringová společnost.

Jaké hlavní trendy v této oblasti pozorujete?

Aktuálním trendem v oblasti factoringu je zejména exportní financování, kdy se klienti nemusí bát nových trhů, jazykových bariér ani kurzových rozdílů. Pomocí exportního factoringu jsou kromě poskytnutého financování minimalizována exportní rizika a pro klienta jsou součástí i informace o solventnosti jejich obchodních partnerů, a to při domácí i zahraniční expanzi.

Článek vyšel v magazínu MontyRich únor 2017.


10 února 2017


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo