Platební morálka českých firem vzrostla na mnohaletá maxima

Vysoká inflace, růst úrokových sazeb, nedostatek pracovních sil či narušené dodavatelské řetězce patří mezi nejdiskutovanější témata současnosti. Tuzemské podniky se ale dokázaly na situaci rychle adaptovat a vykazují znatelně robustnější hospodaření než dříve. Alespoň o tom vypovídá vývoj platební morálky, která se podle dat Bibby Financial Services meziročně zlepšila o 35 %.

Ze statistik spravovaných pohledávek v rámci factoringu vyplývá, že v letech 2018-2019 byla průměrná faktura uhrazena zpravidla 5 dní po splatnosti. V pandemickém roce 2020 sice došlo ke skokovému nárůstu delikvencí v průběhu prvního pololetí, následně se však situace opět začala zlepšovat, přičemž tento trend trvá dodnes. Konkrétně vloni průměrná posplatnost v rámci portfolia Bibby činila 2,8 dne, což znamená meziroční růst dochvilnosti o 35 %.

Posplatnost 2020vs2021

Obdobný vývoj je patrný i v rámci segmentu autodopravců, kde je využívání factoringových služeb hojně rozšířeno. Po zhoršení situace v průběhu první pandemické vlny je zjevné postupné zlepšování platební morálky odběratelů. Jde o optimistický signál budoucího vývoje, neboť dopravci jsou často považováni za pomyslný lakmusový papírek ekonomiky. Stále však přetrvává nelichotivý standard, že faktury jsou v Čechách hrazeny zpravidla mírně po splatnosti. Trend vývoje je však jednoznačně pozitivní.

Posplatnost u autodopravců 2020vs2021

Kromě zlepšující se ekonomické situace má na pokles posplatnosti bezesporu vliv i velmi dobrá práce zaměstnanců Bibby v oblasti správy a inkasa pohledávek, díky čemuž se klienti těší nadprůměrné platební morálce odběratelů. Celá řada společností tak factoring využívá nejen pro posílení cash flow, ale i z důvodu jednoduššího inkasa vystavených faktur. U rizikovějších případů pak stojí za zvážení využití bezregresní varianty factoringu, která obsahuje pojištění proti platební neschopnosti odběratele.

O společnosti Bibby Financial Services

Bibby Financial Services se řadí mezi největší nezávislé poskytovatele factoringových služeb v ČR. Díky tomu disponuje bohatou datovou základnou, která je reprezentativní nejen pro klientskou bázi, ale vykresluje i situaci v celé ekonomice. Přesto jsou výsledky ovlivněny častou urgencí odběratelů v prodlení a obecně sofistikovaným procesem inkasa pohledávek. Proto je v hodnotách posplatnosti klientů Bibby pravděpodobné pozitivní zkreslení na rozdíl od firem, které factoring nevyužívají. Trend zlepšující se platební morálky však je možné obecně vztáhnout na celou tuzemskou ekonomiku. Ta se tak společně s českými firmami opět staví na nohy.

Kontakt pro média

Jakub Šenberger
Marketing Executive, Bibby Financial Services, a.s.
tel.: +420 736 169 839
e-mail: jakub.senberger@bibbyfinancialservices.cz
www.bibby.cz

2 února 2022


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo