Strojírenství potřebuje vyšší finanční flexibilitu

Domácí strojírenské firmy neprožívají zrovna jednoduché časy. Trápí je kombinace ochlazující ekonomiky, vysoké inflace a problémů v dodavatelských řetězcích, k čemuž se přidává i prudké zdražování úvěrů. Evergreenem je pak vyčerpaný pracovní trh. Aby byly podniky schopny proplout současným turbulentním obdobím, potřebují být zejména flexibilní, a to nejen v rámci svého samotného podnikání, ale i při zajišťování potřebných zdrojů financování.

Český průmysl vykazoval znatelné známky zpomalení již v průběhu koronavirové pandemie, stačí vzpomenout na výpadky dodávek čipů a dalších komponentů do výroby, lockdowny či snižující se ochotu domácností a firem realizovat velké nákupy. Tyto trendy přitom současná válka na Ukrajině ještě akcelerovala. Jsme tak svědky zadrhávání dodavatelských řetězců, což nejen prodražuje, ale i prodlužuje výrobní cyklus prakticky všech strojírenských firem.

Odběratelé přitom v současném nejistém prostředí často požadují prodloužení splatnosti faktur, což ještě zvyšuje požadavky na dostatečnou kapitálovou vybavenost strojírenských podniků. Ty totiž potřebují překlenout často dlouhé měsíce trvající období mezi objednávkou vstupů, výrobou, prodejem a následnou úhradou dodaného zboží. To ještě umocňují zmíněné výpadky dříve stabilních dodávek nezbytných surovin a komponentů, což v kombinaci s vysokou inflací motivuje firmy vytvářet vyšší zásoby než dříve.

Potřeba financování strojírenských firem tak bezesporu roste. Získávání kapitálu však podnikům vůbec neulehčuje Česká národní banka, která v rámci boje s inflací utahuje měnová stavidla a dynamicky navyšuje úroky. Klíčová 2T repo sazba již dosáhla 5,75 %, přičemž její růst pravděpodobně ještě není u konce. Od základní sazby centrální banky se přitom odvíjí i mezibankovní cena peněz, která má následně vliv i na úroky v rámci firemních úvěrů. Celá řada podniků přitom tento vývoj pociťuje prakticky okamžitě, neboť mají úvěry úročené variabilní sazbou.

Kombinace těchto faktorů vytváří prostředí, ve kterém vítězí flexibilita. Ať už v rámci samotného podnikání strojírenských firem, tak i při zajišťování finančních zdrojů. Klesá tak popularita rigidních úvěrů, které nejsou schopné se operativně přizpůsobovat rychle měnící situaci. Naopak čím dál oblíbenějším řešením je factoring, díky kterému dokážou firmy velmi pružně zajišťovat potřebné cash flow. Zaplatí tak jen za prostředky, které skutečně potřebují. Při využití bezregresní varianty s pojištěním proti platební neschopnosti odběratele navíc odpadá i kreditní riziko, což podniky v dnešní nejisté době oceňují dvojnásob.

16 května 2022


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo