FAQ – často kladené otázky

Nejste si jistí, jak přesně funguje factoring? Odpověděli jsme na často kladené otázky zájemců o tuto formu financování.

Co je to factoring?

Factoring je oblíbený způsob provozního financování založený na postupování pohledávek. Celý proces funguje na poměrně jednoduchém principu. Vaše společnost průběžně vystavuje faktury svým zákazníkům, které následně postupuje nám. My vám obratem proplatíme předem dohodnutou část hodnoty faktur, zpravidla 80-90 %. O následné inkaso pohledávek se staráme my. Váš zákazník nám v době splatnosti uhradí vystavenou fakturu a my vám doplatíme zbývající hodnotu pohledávky poníženou o poplatky za factoringové financování. Součástí našich služeb je také inkaso faktur po splatnosti, čímž šetříme váš čas, který byste museli trávit často zdlouhavým urgováním plateb.

Pro koho je factoring určený?

Především pro malé a střední firmy, které dodávají několika stálým odběratelům se splatností od 30 do 120 dnů, s měsíčním objemem financí ve fakturách přes 500 000 Kč. Nejčastěji se jedná o podniky se zaměřením na obchod, průmysl, spedici, potravinářství a podobně. Klíčové je, že příliš nezáleží na ekonomické situaci klienta. U factoringu se totiž schvalovací proces odvíjí zejména od finanční kondice odběratele. Díky tomu jsme schopni financovat i začínající společnosti bez historie typu start-up, které dodávají stabilním odběratelům. Factoring je vhodnou možností financování také pro velké firmy, a to zejména v kombinaci s bankovními úvěry.

Jaké jsou předpoklady pro navázání spolupráce s Bibby Financial Services?

Financujeme faktury vystavené domácím i zahraničním firmám se splatností až 120 dnů. Aby factoring dával ekonomicky smysl, je nutný minimální měsíční objem ve výši alespoň 500 000 Kč. Zároveň z logických důvodů nelze financovat zálohové faktury. Pokud uvedené předpoklady splňujete, zavolejte nám na 800 111 008 a rádi probereme možnosti financování vaší firmy.

Je factoring vhodný pro financování start-upů?

Ano, právě mezi začínajícími firmami patří factoring k těm nejoblíbenějším zdrojům finančních prostředků pro úhradu provozních nákladů. K firmám typu start-up se totiž banky často otáčejí zády. Podmínkou schválení factoringu pro menší firmy je nutnost nasmlouvaných zakázek s obchodními partnery. Jakmile vystavíte fakturu, pošlete nám její kopii. My vám pohledávku do 24 hodin profinancujeme a zašleme peníze na účet.

Dokáže factoring zlepšit firemní cash flow?

Ano, posílení cash flow je jednou z největších předností factoringu. Díky postoupení obchodních pohledávek na factoringovou společnost dochází k nárůstu volné likvidity v rámci firmy využívající tuto formu financování. Máte tak okamžitě k dispozici více finančních prostředků, které můžete obratem využít na zaplacení faktur svým dodavatelům, doplnit sklady nebo investovat do rozvoje svého podnikání. Dlouhé čekání na splatnost pohledávek se tak stává minulostí.

Jak probíhá postupování pohledávek u Bibby Financial Services?

Četnost postupování pohledávek si nastavíte na začátku naší spolupráce přesně dle potřeb vašeho podnikání. Pohledávky můžete postupovat každý den, jednou týdně nebo jen několikrát za měsíc. Následně vystavujete faktury svým odběratelům stejně jako doposud. V den postoupení vyplníte v našem on-line systému potřebné údaje k daným pohledávkám, nahrajete kopie faktur, dodacích listů a vygenerujete dokument potvrzující postoupení faktur. Vše on-line podepíšete a zašlete elektronicky do Bibby. Náš tým Client Administrátorů zkontroluje přijaté dokumenty a pokud je vše v pořádku, vaše faktury jsou profinancovány. Peníze tak můžete mít na účtu již v řádu několika hodin, nejpozději však do druhého dne.

Mohu své pohledávky sledovat online?

Samozřejmě, žijeme přeci ve 21. století. Naši klienti mají přístup do on-line systému, ve kterém mohou postupovat pohledávky a mají přehled o jejich aktuálním stavu. Třeba o tom, že jejich zákazník právě danou fakturu v pořádku uhradil. V eClientovi lze navíc vytvářet i vlastní sestavy pro každodenní práci vašeho účetního oddělení.

Jak rychle dostanu peníze za faktury?

Jakmile postoupíte pohledávky, obdržíte až 90 % jejich hodnoty do 24 hodin na svůj účet. Místo nekonečného čekání na splatnost faktur tak máte významnou část prostředků obratem k dispozici.

Co když odběratel nezaplatí?

Vašeho zákazníka nejprve upozorníme písemně a telefonicky. Když ani poté nezaplatí, odvíjí se další kroky podle konkrétní varianty sjednané služby. Pokud pohledávka není uhrazena v režimu bezregresního factoringu, nastává pojistná událost a vzniklou škodu bereme na svá bedra my. U regresního factoringu je situace jiná, v této variantě nepřebíráme riziko nezaplacení a tím pádem jsou neuhrazené pohledávky po sjednané (regresní) lhůtě vráceny vám.

Jaký je rozdíl mezi regresním a bezregresním factoringem?

Rozdíl je spojen s převzetím rizika případného nezaplacení pohledávek. U bezregresního factoringu bereme riziko na svá bedra my jako factoringová společnost. Jste tak pojištěni proti případné platební neschopnosti svého odběratele. U regresního factoringu je v případě neúhrady pohledávka po uplynutí sjednané (regresní) lhůty vrácena klientovi, který ji dále vymáhá ve vlastní režii.

Jaké jsou poplatky za factoring?

Náklady jsou závislé na typu služby a jejím rozsahu. Skládají se ze dvou složek – factoringového poplatku a úroku. Factoringový poplatek je počítán z nominální hodnoty faktury a úrok z financované částky. Standardně se cena financování pohybuje mezi 0,5-2 % z hodnoty faktury. U bezregresního factoringu se připočítává bezregresní poplatek, jde o cenu za pojištění rizika neuhrazení pohledávky.

Co řeknou na factoring naši zákazníci?

Vašim odběratelům nevznikne žádná práce navíc. Jediná změna spočívá v čísle bankovního účtu, na který budou platit vámi vystavené faktury. Pokud z nějakého důvodu váš odběratel nesouhlasí s postoupením pohledávek na nás, případně existuje jiný důvod pro neinformování odběratele o factoringu, můžete využít skrytý factoring.

Proč využít factoring od Bibby Financial Services?

U nás se nepotkáte se sešněrovanými bankovními pravidly a zdlouhavými schvalovacími procesy. Zakládáme si na prvotřídním servisu a maximální flexibilitě pro naše klienty, produkty vám dokážeme přizpůsobit na míru. Vycházíme ze třicetiletých zkušeností, díky kterým pomáháme firmám růst.

Jaký je rozdíl mezi factoringem, faktoringem a forfaitingem?

Mezi factoringem a faktoringem není rozdíl. Tato slova mají stejný význam, označení této služby je možné psát oběma způsoby. Forfaiting spočívá v odkoupení střednědobých a dlouhodobých pohledávek vysoké nominální hodnoty. Naproti tomu factoring je založený na odkoupení krátkodobých pohledávek nižší hodnoty s kratší splatností zpravidla v řádu 30-120 dnů.

Jaký je rozdíl mezi factoringem a úvěrem?

Prostřednictvím factoringu lze výrazně zkrátit splatnost faktur, patří mezi oblíbené zdroje financování podniku a velmi dobře nahrazuje krátkodobé bankovní úvěry. Oproti nim má tento způsob financování firem řadu výhod, a to zejména pro menší a středně velké společnosti. Pro ně bývají klasické úvěry vzhledem ke striktním podmínkám tuzemských bank hůře dostupné. Hlavní výhodou je, že neroste zadlužení společnosti. Máte k dispozici své vlastní finanční prostředky. Díky našim službám můžete získat volnou hotovost do 24 hodin od vystavení faktury, zároveň dokážeme přizpůsobit formu financování přesně na míru vašim potřebám.Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo