Snižte četnost opožděných plateb

Aktualizováno: 31 května 2023

Jak předejít a minimalizovat množství neplatičů

Přijímání plateb od zákazníků by mělo být jednoduchým a rutinním procesem, zvláště pokud máte nastaveny osvědčené interní postupy pro jejich kontrolu. Ač je váš fakturační proces sebeefektivnější, vždy bohužel naráží na klienty, kteří platí pozdě. Nebo hůř – neplatí vůbec.

Opožděné platby představují pro podnikání zbytečný náklad

S nedisciplinovanými plátci se setkal snad každý podnikatel a ani současný trend se z pohledu firem nejeví příliš optimisticky.

„Vzhledem k hospodářskému útlumu očekává v příštích 12 měsících téměř polovina společností ve střední a východní Evropě prodloužení průměrné doby splatnosti faktur,“ vyplývá z průzkumu „Barometr platební morálky“. Ten byl provedený v prosinci 2022 mezi 1300 podniky z Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska a Turecka úvěrovou pojišťovnou Atradius.

28 % podniků za posledních 12 měsíců zažilo problémy s úhradou svých pohledávek,“ potvrzuje výsledky průzkumu také jeden ze závěrů zprávy Bibby Financial Services „SME Confidence Tracker“, provedený v loňském roce.

Efektivní platební proces

Existuje několik jednoduchých kroků, které můžete udělat, aby se vaše podnikání vyhnulo nepříjemným důsledkům spojeným s opožděnými platbami od vašich zákazníků. Pamatujte, že za vaše dodané zboží a poskytnuté služby máte nárok na jejich zaplacení.

Chcete-li přimět zákazníky k rychlému uhrazení vaší pohledávky a snížit dopady pozdních plateb na vaše podnikání, měli byste:

 • informovat se o svých zákaznících a prověřit jejich bonitu ještě před dohodnutím platebních podmínek;
 • definovat penalizační poplatky za opožděné platby;
 • domluvit jiné možnosti úhrady, například 50 % předem a 50 % po dokončení služby;
 • ujistit se, že vaše interní procesy fungují rychle a efektivně a faktury odesílat včas;
 • začít vymáhat dlužné částky ihned, jakmile nadejde datum splatnosti;
 • udržovat aktuální evidenci plateb, abyste odhalili případné problémy a včas mohli podniknout kroky k jejich řešení.

Snížení dopadu opožděných plateb

Zkraťte čas potřebný pro řešení opožděných plateb od zákazníků tím, že budete mít:

 1. Srozumitelné obchodní podmínky: Po dohodě se zákazníkem zašlete své obchodní podmínky k jejich schválení. Čím budou stručnější, tím lépe. Přispěje to k jejich rychlejšímu schválení.
 2. Efektivní fakturaci: Dodržujte standardní formát faktury s kompletními údaji. Nezapomeňte uvést číslo faktury, splatnost a preferovanou platební metodu.
 3. K faktuře přiložte všechny doklady, které váš nárok na fakturaci prokazují (dodací list, CMR, předávací protokol a podobně).
 4. Ujistěte se také, že dokument zasíláte správné osobě.

Jak se vyhnout a minimalizovat neplacení

Pro zachování zdravé finanční politiky vašeho podnikání byste měli:

 • posílat včas upomínky, neprodleně několik dní po splatnosti faktury;
 • zavolat zákazníkům a neformálně si s nimi pohovořit, abyste zjistili důvod opožděné platby;
 • dohodnout se na vyřešení problému a vysvětlit, jakým způsobem budete vymáhat pohledávku;
 • změnit frekvenci fakturace - pro některé zákazníky může být vhodnější fakturovat týdně, a nikoli měsíčně;
 • vyčíslit penále za opožděné platby, což slouží jako účinné odstrašující opatření proti pozdním platbám;
 • zvážit financování pohledávek pro zrychlení cash flow, v rámci kterého lze taky sjednat ochranu před jejich nezaplacením;
 • zvážit dočasně změnu platebních podmínek.