Ochota klientů doporučit factoring od Bibby roste, ukázal průzkum za 2. pololetí 2022

Aktualizováno: 6 dubna 2023

Flexibilita, rychlost, spolehlivost a snaha pomoci. To jsou vlastnosti, kterých si klienti na Bibby cení nejvíce. Zároveň nemají obavu doporučit naše služby svým přátelům, známým či obchodním partnerům. Ukázal to aktuální průzkum zákaznické spokojenosti, prostřednictvím kterého pravidelně sledujeme naše silné stránky i oblasti, ve kterých existuje prostor pro zlepšení.

V rámci nejnovějšího průzkumu ke konci roku 2022 jsme se dotazovali bezmála 550 klientů napříč všemi regiony, kde působíme. Z globálního pohledu můžeme říct, že 86 % firem je s našimi službami spokojeno, přičemž vyloženě nespokojeno je 7 % zákazníků. To vzhledem k ekonomickému vývoji a rostoucím úrokovým sazbám považujeme za výborný výsledek.

V rámci České republiky jsou výsledky oproti statistikám za celou skupinu Bibby Financial Services ještě lepší, když se za spokojené považuje 90 % dotázaných. Na Slovensku pak spokojenost vyjádřili dokonce naprosto všichni respondenti. Klienti nejčastěji vyzdvihují hladký průběh financování či pohotovou a přátelskou komunikaci našich zaměstnanců. Důležitý je pro ně rovněž fakt, že se mohou na factoring spolehnout, snížit rizika a lépe plánovat.

Spokojenost 2023

Vnímání kvality služeb ze strany klientů sledujeme současně i pomocí ukazatele Net Promoter Score (NPS), který vychází z míry ochoty doporučit daný produkt, může nabývat hodnot od -100 do 100. Jsme hrdí, že v Česku a na Slovensku jsme dosáhli hodnot +76 a +90 bodů, což je zlepšení oproti předcházejícímu roku.

To lze přičítat nejen vysoké úrovni poskytovaných služeb, ale i profesionalitě a empatii zaměstnanců české a slovenské pobočky. NPS se pro srovnání v rámci bankovního sektoru typicky pohybuje na poloviční úrovni, tedy okolo 40 bodů. Většina z dotázaných tak zřejmě spolupracuje s Bibby raději než se svojí bankou.

NPS 2023

Všem klientům děkujeme za projevenou důvěru a chceme vás ujistit, že budeme pokračovat v současné trajektorii. Uděláme vše pro to, abychom byli dlouhodobým partnerem pro růst vašeho podnikání. Ať už bude budoucnost jakákoliv, na služby Bibby Financial Services se můžete spolehnout.